PERLINDUNGAN MASYARAKAT DUSUN DESA BUWUN SEJATI

Nama Lembaga: PERLINDUNGAN MASYARAKAT DUSUN DESA BUWUN SEJATI
Singkatan: LINMAS
Dasar Hukum / SK Pembentukan:
Alamat Kantor:
Profil LINMAS

Visi & Misi LINMAS

Tugas Pokok & Fungsi LINMAS

Kepengurusan LINMAS

Nama Dusun Jabatan

I Wayan Putra

Karang Mejeti

Kasatgas

Jumrah

Pembuwun

Danru. I

Muliadi

Batu Asak

Danru. II

Zohri

Aik Nyet

Danru. III

Raisah

Batu Asak

Danru. IV

Agus Ratnadi

Aik Nyet

Danru. V

Muhamad Fadil

Pembuwun

Anggota

Sahnan

Aik Nyet

Anggota

I Gede Suara

Ngis

Anggota

Amirudin

Batu Asak

Anggota

Kardi

Batu Asak

Anggota

Maripin

Batu Asak

Anggota

Samsudin

Aik Nyet

Anggota

Satimah

Aik Nyet

Anggota

Edi Gunawan

Aik Nyet

Anggota

Saparudin

Batu Asak

Anggota

Sapri

Pembuwun

Anggota

Musa Azhari

Aik Nyet

Anggota

Suryana

Aik Nyet

Anggota

Jumanti

Pembuwun

Anggota

Firman Rahadi N.

Aik Nyet

Anggota

Danu

Pembuwun

Anggota

Supardan

Aik Nyet

Anggota

I Komang Suradnya

Ngis

Anggota

Jumayadi

Aik Nyet

Anggota

Munasip

Pembuwun

Anggota

M. Ridwan

Aik Nyet

Anggota

Sahri

Aik Nyet

Anggota